Chuyên môn:

  • Chứng chỉ Năng lực tiếng Hàn TOPIK cấp 6 (8/2018).
  • Kỹ năng sư phạm giúp học viên nhanh tiếp thu bài giảng
  • Cử nhân chuyên ngành Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc tại Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội.
  • Du học sinh 1 năm tại Đại học Chung Ang, Hàn Quốc.

Kinh nghiệm:

  • Giảng viên lớp Online tại Hi Korean
  • Gia sư tiếng Hàn cho người Việt

Thành tích trong học tập:

  • Học bổng dành cho Sinh viên có thành tích tốt, Đại học Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội (2017)
  • Học bổng ngân hàng KEB Hana dành cho sinh viên chuyên ngành tiếng Hàn (2017)
  • Học bổng trao đổi 1 năm tại Đại học Chung Ang, Hàn Quốc (2018)