Nhà huấn luyện – Giảng viên – Ths. Phạm Linh 
Kinh nghiệm/thành tích cá nhân:
+ Tốt nghiệp loại giỏi, khoa tiếng Hàn Quốc trường Đại Học Ngoại Ngữ, Đại Học Quốc Gia Hà Nội.
+ Thạc sỹ kinh tế học, Viện nghiên cứu trung ương Hàn Quốc Học.
+ Giải nhất cuộc thi Quiz tiếng Hàn toàn miền Bắc do Trung tâm văn hóa Hàn Quốc tổ chức.
+ Giải nhì cuộc thi Rung Chuông Vàng tiếng Hàn toàn quốc do trung tâm giao lưu văn hóa Hàn Việt tổ chức.
+ Giấy chứng nhận khóa học kinh doanh của Đại Học Kookmin, Hàn Quốc.
+ Công tác tại Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc – KOICA.
+ Dịch giả cuốn sách “Ngôi nhà vui vẻ của tôi”, tác giả Gong Ji Yeong, phát hành 04/2014.
+ Biên, phiên dịch và tham gia nhiều sự kiện của các tổ chức như Tổng cục du lịch Hàn Quốc tại Hàn Quốc, Hội luật sư Seoul, Sở y tế Hà Nội, Viện ngôn ngữ Quốc gia, Trung tâm văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam, và rất nhiều hội thảo của Hàn Quốc tại Việt Nam.