Nhà huấn luyện – Giảng viên Vân Anh 
Kinh nghiệm/thành tích cá nhân:
+ Tốt nghiệp loại giỏi Khoa tiếng Hàn Quốc, trường Đại học ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội.
+ Học bổng sinh viên xuất sắc khoa Hàn.
+ Học bổng Samsung, Lotte
+ Công tác tại Samsung SDV
+ Biên, phiên dịch tại Trung tâm giao lưu văn hóa hữu nghị Việt Hàn.
+ Giảng viên tiếng Việt, và tiếng Hàn tại Samsung SDV